Hej. Det är nu hög tid att hålla årsmöte. Det blir onsdag den 6 april kl 19:00, Farsta Gård, lokal Linboden. Det är även möjligt att närvara digitalt på länken:  https://teams.live.com/meet/9496973138720 Ni kan även skicka ett mail till: jimmy.bergvall@for-real.se    så skickar han en personlig länk via mail. Vi kommer också att informera om våra nya lokaler då vi inte fick vara kvar på Frälsningsarméns mark. Vi har nu med Idrottsförvaltningens hjälp fått överta de lokaler Roddarklubben tidigare disponerade nere vid Djupån. Det blir lite längre söderut i sjön men det är ett vackert område och lokalerna ger oss nya möjligheter för vår verksamhet. Det krävs ingen anmälan till årsmötet. Länkar till dokument:
Dagordning vid årsmöte 2022
Ekonomi

Inbetalning 2022

Kräftfisket 2022

Verksamhetsberättelse för 2021

Vägbeskrivning Djupån
Mvh Thomas Järnkrok Ordförande i Magelungens fiskevårdsförening

 


NYTT OM FISKEKORT

Medlemsavgiften för 2022 kommer att vara 200 kr. Kräftfiskeavgiften är oförändrad på 200 kr. Alltså kostar det totalt 400 kr att fiska kräftor i år. Vi har anslutit oss till en internetbaserad fiskekortsförsäljare som heter I-fiske. Skyltar finns uppsatta runt sjön. Att köpa fiskekort den vägen är ett dyrare alternativ jämfört med att bli medlem såvida du inte bara skall fiska någon enstaka gång.

information

Rapport om Årets KrÄFISKE 2020

I år fiskade totalt 103 medlemmar kräftor. Den sammanlagda fångsten blev 4 800 godkända kräftor samt 1 830 små. Det ger ett snitt på ca 47 godkända kräftor.Detta var något sämre än föregående år men fortfarande helt ok.

rapport

Information

Årsmöte för 2019 och 2020 hölls 2021-02-16. länk till protokollet.

rapport

information

2021-10-04 gjordes ytterligare en inplantering av gös i samma storleksordning som 2020.
2020-09-18 genomfördes inplantering av gös i Magelungen. Det planterades in ca 7000 st och sammanlagt ca 78 kg. Föregående år var det ca 2 000 och ca 7 kg .

Detta genomfördes i sammarbete med idrottsförvaltningen. Intäkter från fiskekortsförsäljning har gjort möjligt att göra denna stora inplantering. Idrottsförvaltningen stod för en lika stor del som oss. Vi vill rikta ett speciellt tack till Idrotsförvaltningen för detta.


För att förbättra lekplatser för fisk har föreningen anordnat risvasar i sjön. Detta i samarbete med Sportfiskarna. Vi har även gjort iordning en lekplats speciellt för gäddan.

 

Magelungensfiske

Information

Mig kontaktar du om du vill veta mer om medlemskap, kräftfiske, medlemsregister och allmänna frågor.

- Thomas Järnkrok
Ordförande.

Mig kontaktar du om du vill veta mer om medlemskap, kräftfiske, medlemsregister och allmänna frågor.

- Andreas Fougstedt
Vice ordförande.

Mig kontaktar du om frågor kring ungdomsverksamhet och fisketillsyn

- Conny Ljung
Suppleant.

Vid frågor gällande båtar och båtklubb besök marieborgs båtklubb