FISKEREGLER

NYA FISKEREGLER beslutade på årsmötet 2019

Nya fiskeregler i Magelungen i syfte att likrikta fiskeregler med Sportfiskarna regler. För att få fiska i Magelungen skall man ha fiskekort endera från Föreningen eller Sportfiskekortet. Det blir då lite märkligt om fiskereglerna skiljer sig åt för mycket. Man kan även lösa fiskekort via I-fiske. Mer om detta finns efter fiskereglerna.

 1. Fiskekortet måste alltid medföras vid fiske och skall på begäran uppvisas för fisketillsyningsman eller polis. Du måste även kunna styrka din identitet vid kontroll. Fiskekortet gäller för en person med familj. Den person som kortet står på måste delta i fisket.
 2. Juniorkortet är gratis och personligt och gäller till och med det år man fyller 18 år. Man ansöker om detta kort till föreningen.
 3. Skylt vid fiskevattnet och uppmaning från fisketillsyningsman måste följas. Fiskare som bryter mot bestämmelserna kan bli fråntagen rätten till fiske, fiskeredskap kan bli beslagtagna och polisanmälan kan göras, vilket kan leda till åtal. Observera att fiske för försäljning och ryckfiske inte är tillåtet.
 4. Det är förbjudet att fiska från privata bryggor och tomter. Detta gäller självklart inte den som har fiskerätten där, t ex den som har strandtomt. Närmare än 50 meter ifrån dessa är det också förbjudet att fiska från båt och flytring samt från is. Fiskeredskapen skall hållas under uppsikt när fisket pågår.
 5. Fiske från båt utan motor och från flytring är tillåtet. Dragrodd får ske med max 3 spön från varje båt.
 6. Fiske från båt med motor igång, så kallad trolling, är inte tillåtet. Detta gäller även elmotor.
 7. Nätfiske och andra mängdfångande redskap, fasta som rörliga, är inte tillåtet.
 8. Betesfångst är tillåtet med en mörtstuga per fiskekort. Mörtstugan skall vara märkt med namn och telefonnummer. Sänkhåv och kastnät är också tillåtet för betesfångst.
 9. Angel och ismete får bedrivas med max 10 redskap. Saxfiske är inte tillåtet.
 10. Minimimått för gös och gädda är 45 cm, maxmått är 75 cm. Max 3 fiskar av dessa arter får behållas per kort och dag.
 11. Fiske efter karp är tillåtet. Dock skall fångad karp försiktigt lossas från kroken och omgående släppas åter i sjön vid fångstplatsen.
 12. Kräftfiske är inte tillåtet med detta fiskekort. För kräftfiske gäller särskilda regler samt en tilläggsavgift. Information om detta finns på hemsidan: www.magelungensfiske.se

OBS!! 

Fiskekort sålda av gamla videobutiken i Farsta Strand, nuvarande namn Top 100 Farsta Strand, ÄR OGILTIGA. De  har inte rätt att sälja fiskekort till Magelungen. De har informerats om detta men det verkar som att de fortsätter sälja dessa ogiltiga kort. Den som köpt kort där bör kräva pengarna åter alternativt anmäla butiken för bedrägeri.


INFO om I-fiske.

Föreningen har anslutit sig till den internetbaserade sidan I-fiske. Där kan man köpa fiskekort om man inte vill bli medlem i föreningen eller som ett alternativ till Sportfiskarnas fiskekort.
Runt sjön finns tydliga skyltar med hur man går till väga. Man betalar till I-fiske och får då sitt fiskekort direkt till mobilen.
När man köper fiskekort på detta sätt kostar ett dagkort 60 kr, ett veckokort 150 kr och ett årskort 300 kr. Dessa kort ger inget medlemskap och man är inte behörig att fiska kräftor. Adress till deras hemsida är: https://www.ifiske.se/ 
Man kan också ladda ner deras app till sin smartphone och köpa fiskekort där.