NYTT OM FISKEKORT

Medlemsavgiften för 2023 kommer att vara 200 kr. Kräftfiskeavgiften är oförändrad på 200 kr. Alltså kostar det totalt 400 kr att fiska kräftor i år. Vi har anslutit oss till en internetbaserad fiskekortsförsäljare som heter I-fiske. Skyltar finns uppsatta runt sjön. Att köpa fiskekort den vägen är ett dyrare alternativ jämfört med att bli medlem såvida du inte bara skall fiska någon enstaka gång.

information

Rapport om Årets Kräftfiske 2022

Under 2022 fiskade totalt ca 80 medlemmar kräftor. I genomsnitt fångades ca 50 godkända kräftor/person. Vi fick även rapporter om att det fångats stora mängder små kräftor så återväxten verkar vara god.

rapport

Information

Årsmöte för 2022 hölls 2023-04-12 protokollet finner ni via länken. länk till protokollet.

rapport

information

2022-09-12 gjorde vi ytterligare en inplantering av gös. 4 600 gösyngel sattes ut i sjön.

2021-10-04 gjordes ytterligare en inplantering av gös i samma storleksordning som 2020.
2020-09-18 genomfördes inplantering av gös i Magelungen. Det planterades in ca 7000 st och sammanlagt ca 78 kg. Föregående år var det ca 2 000 och ca 7 kg .

Detta genomfördes i sammarbete med idrottsförvaltningen. Intäkter från fiskekortsförsäljning har gjort möjligt att göra denna stora inplantering. Idrottsförvaltningen stod för en lika stor del som oss. Vi vill rikta ett speciellt tack till Idrotsförvaltningen för detta.


För att förbättra lekplatser för fisk har föreningen anordnat risvasar i sjön. Detta i samarbete med Sportfiskarna. Vi har även gjort iordning en lekplats speciellt för gäddan.

 

Magelungensfiske

Information

Mig kontaktar du om du vill veta mer om medlemskap, kräftfiske, medlemsregister och allmänna frågor.

- Thomas Järnkrok
Ordförande.

Mig kontaktar du om du vill veta mer om medlemskap, kräftfiske, medlemsregister och allmänna frågor.

- Andreas Fougstedt
Vice ordförande.

Mig kontaktar du om frågor kring ungdomsverksamhet och fisketillsyn

- Conny Ljung
Suppleant.

Vid frågor gällande båtar och båtklubb besök marieborgs båtklubb