STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Efter det senaste årsmötet, 2015, har styrelsen följande sammansättning:

 

Ordförande: Stefan Håkansson

Vice ordförande: Sören Lötbring

Kassör: Kjell Skalstad

Vice kassör: Jan-Erik Ström

Sekreterare: Thomas Järnkrok

Vice sekreterare: Stefan Eriksson

Ledamot: Eddy Eriksson

Suppleant: Kenneth Ottosson

Suppleant: Andreas Fougstedt

Revisor: Hans Cederberg

Revisor suppleant: Christer Levin

Valberedning: Christer Levin, Rolf Engqvist och Anders Johansson