STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Efter det senaste årsmötet, 2018, har styrelsen följande sammansättning:

 

 

Ordförande: Stefan Håkansson

Kassör: Kjell Skalstad

Vice kassör: Jimmy Bergvall

Sekreterare: Thomas Järnkrok

Vice sekreterare: Andreas Fougstedt

Ledamot: Miska Escobar

Suppleant: Kenneth Ottosson

Suppleant: Fredrik Engdahl

Revisor: Hans Cederberg

Revisor suppleant: Christer Levin

Valberedning: Christer Levin, Rolf Engqvist och Anders Johansson