FISKEREGLER/FISKEKORT

1. Kortinnehavare är skyldig att vid fiske medföra fiskekort och på anfordran uppvisa detta för föreningens tillsyningsmän. Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas till annan person.

2. Fiske får endast bedrivas för eget hushåll eller för annan kortinnehavare i föreningen: sålunda ej till avsalu.

3. Kortinnehavare är skyldig att bedriva sitt fiske så att de intill sjön bosatta störes i minsta möjliga mån.

4. Kortinnehavare är skyldig följa de föreskrifter för fiskets bedrivande som utfärdats (se § 5-10 nedan). Det åligger kortinnehavare att hörsamma muntliga tillsägelser av föreningens tillsyningsmän.

5. Följande fiske med handredskap är tillåtet: mete, spinn, drag, fluga pimpel, angel (högst 10 don) och agnfiske med sänkhåv. Utestående redskap (mörtstuga) skall vara märkta väl synligt med innehavarens namn samt telefonnummer.

6. Kortinnehavare äger rätt till att ha 1 st mörtstuga i sjön för agnfisk. Isvak för mörtstuga skall utmärkas väl med ex granruskor eller liknande för att undvika olyckstillbud.

7. Varje kort berättigar till fångst av högst 2 stycken gäddor eller gösar per dag.

8. Minimått för gös och gädda är 40 cm, ål, 53 cm samt för öring 35 cm.

9. Följande är förbjudet:
" Fiske med nät, långrev, sax.
" Fiske från båt med motorn igång, så kallat trolling (gäller även elmotor).
" Fiske efter kräftor. Särskilda regler gäller för kräftfisket.

10. Fiske efter karp är tillåtet, dock skall fångad karp försiktigt lossas från kroken och omgående släppas åter i sjön vid fångstplatsen.

FISKEKORT

Som medlem får du fiskekort för hela året. Detta ingår i medlemsavgiften. För den som inte är medlem men ändå vill fiska i Magelungen finns det möjlighet att köpa fiskekort. Korten säljs hos Videobutiken i Farsta Strand. Ett säsongskort gällande 1/5-30/10 eller 1/11-30/4 kostar 40 kr. För ett helt år blir detta alltså 80 kronor.

Fiskekort kan också köpas genom att SWISHA till föreningens sekreterare, Thomas Järnkrok, på nummer 070-5610250. Skriv att det är fiskekort och ditt namn. Vill du i fortsättningen få utskick från klubben måste du även lägga till din adress och helst även email.

Det är också möjligt att betala via Internet till föreningens PG 15 33 79-3. Ange då också din adress samt email.


TILLSYNINGSMÄN

Föreningen har ett antal tillsyningsmän vilka utbildats av Sportfiskarna. Den som är intresserad av att bli tillsyningsman kan kontakta styrelsen på email stehak@comhem.se