HUR BLIR JAG MEDLEM?

 

Du som vill bli medlem gör så här:

Betala in 100 kronor till postgironummer 15 33 79-3. På inbetalningen skriver du bara ditt namn. För 100 kr blir du medlem i föreningen och kan fiska vanligt i sjön. Om du dessutom vill vara med och fiska kräftor måste du betala in ytterligare 200 kr, alltså totalt 300 kr. Du skall då även på inbetalningen ange ditt 1:a, 2:a och 3:e val av fiskekväll. Minst ett av valen måste vara en tisdag.

Sänd därefter ett email till klubben innehållande kontaktuppgifter angående dej. Vi vill veta namn, adress, email, telefon och mobil. Sänd detta till Thomas Järnkrok på adress: thojar59@gmail.com