KRÄFTFISKET

 

Varje år, under augusti månad, bedrivs kräftfiske i sjön. Före 2009 har tillgången på kräftor varit mycket god. Under 2009 och 2010 märkte vi dock av en tydlig nedgång i antalet fångade kräftor. Varför denna nedgång kom vet vi inte men detta verkar ha varit genomgående i sjöarna i Stockholmstrakten. Under 2008 var genomsnittsfångsten 49 kräftor större än 10 cm samt 25 små kräftor (vilka lämnades in till föreningen för utplacering på sämre ställen). 2009 var också bra även om vi inte hade samma goda resultat som året innan. 2009 blev genomsnittsfångsten 41 kräftor över 10 cm samt 15 små. 2010 sjönk siffrorna till 32 stora och 10 små kräftor. Nedgången fortsatte under 2011 och 2012 vilket ledde till att vi tvingades ställa in fisket under två år. 2015 öppnade vi igen och glädjande nog kunde vi konstatera att beståndet återhämtat sig ganska bra.
Vid årsmötet bestämmer klubben vilka datum kräftfisket skall ske. Normalt brukar detta ske under 8 kvällar, tisdagar och fredagar. Två av kvällarna är enbart för handikappade. Max 30 fiskare per kväll är tillåtet. Vid årsmötet bestäms även medlemsavgiften och kräftfiskeavgiften. Under de senaste åren har medlemsavgiften varit 100 kr samt kräftfiskeavgiften 200 kr. Enligt beslut på årsmötet skall styrelsen se över eventuella höjningar inför nästa år. Detta kommer då att föreslås till årsmötet där beslutet skall tas.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

* Alla medlemmar som har betalat medlemsavgiften samt kräftfiskeavgiften senast den 31/5 samt gått en vaktkväll före sin egen kräftfiskekväll får fiska kräftor.
* Priset för en kräftfiskekväll blir som föregående år 200 kr per medlem.
* Anmälan till kräftfisket sker genom att betala in kräftfiskeavgiften på klubbens postgiro samt att på avin samtidigt notera önskemål om vilken kväll man önskar fiska. Notera 1:a, 2:a och 3:e val av fiskekväll. Ett av valen måste vara en tisdag.
* Önskemålen om fiskekväll behandlas i den ordning kräftfiskeavgiften kommit in.
* Alla som tänker fiska kräftor måste genomföra en vaktkväll innan sin kräftfiskekväll. Samlingsplats för vakthållningen är Marieborgs båtklubb kl 20.00. Ingen föranmälan behövs.
* Kräftfiskekvällarna är det samling kl 18.00 vid Ågesta Friluftsgård (nere vid sjön) där man först får en kort information om fisket och sedan blir det utdelning av redskap.

KRÄFTFISKEKVÄLLAR 2018

3/8, 10/8, 14/8, 17/8, 24/8 samt 28/8 = kräftfiskekvällar för medlemmarna
7/8 samt 21/8 är fiskekvällar för handikappade

FISKET

Kräftfiskekvällarna är det samling kl 18.00 vid Ågesta Friluftsgård, nere vid sjön.
* Först är det kort information om vad som gäller för kvällens fiske och sedan utlämning av redskap.
* Turordning för utlämning av redskap samt val av fiskeplats lottas/dras direkt efter informationen.
* Varje deltagare får ut 8 burar och 5 håvar.

Kräftbur
Kräfthåv


* Förlorad bur ersätts med 100 kr samt förlorad håv med 40 kr
* Vi ser gärna att du tar med egna flöten men om du inte har sådana finns det flöten att låna
* Snören till flötena finns att köpa vid utlämningen ( 15 kr)
* Bete till burarna och håvarna måste du själv ta med. 1-1,5 kg fisk är lagom.
Inlämning av material mm
* All utkvitterad material skall återlämnas senast kl 01.00. Respektera tiden.
* Vid inlämning skall alla kräftburar och håvar vara rensade från beten, betesnålarna stängda, flöten och linor borttagna samt att burarna skall vara hopfällda.
* Alla kräftor skall sorteras och räknas innan inlämningen. Stora kräftor, 10 cm o större, respektive mindre kräftor förvaras i skilda kärl.
* Antalet fångade kräftor registreras.
* Medlem får behålla max 60 st (ca 3 kg) godkända kräftor, 10 cm eller större. Resterande kräftor placeras ut på olika platser i Magelungen för att förstärka kräftbeståndet där.Lämplig utrustning att ta med till fiskekvällen:
* Stövlar.
* Tag med egen matsäck. Det finns inget att köpa vid sjön.
* En stark ficklampa med extra batterier eller kanske en pannlampa.

* En kniv att skära linor och betesfisk med.
* Minst två hinkar, en för godkända och en för icke godkända kräftor.

VAKTHÅLLNING

För att hålla tjuvfiskare borta fordras en god övervakning av våra fiskevatten.
Allt tjuvfiske minskar vår egen fångst. Därför måste alla kräftfiskare gå en vaktkväll innan sin egen fiskekväll.
- Den som inte genomför sin vakthållning före sin egen fiskekväll får ej heller fiska kräftor.
Se även vaktkvällen som en chans att lära känna sjön med omgivningar, njuta av naturupplevelsen och kanske hitta en bra plats att fiska kräftor på.
Du som fått en kräftfiskekväll tilldelad kan själv välja vilken kväll du vill delta i den obligatoriska vakthållningen under fiskeperioden. Exakta datum meddelas varje år i samband med utskick om kräftfisket. Undantaget är kräftfiskekvällar under den aktuella tiden då vakthållningen ombesörjs av funktionärerna.
- Kom ihåg att den kväll du väljer skall ligga före din egen fiskekväll!!!
Ingen föranmälan skall göras utan samling och registrering sker varje vaktkväll klockan 20.00 vid Marieborgs Båtklubb, Rådagatan, Farsta Strand. Där anmäler du dig till vakthavande funktionär från fiskeklubben. Funktionären noterar närvaro och informerar om vad som gäller för kvällens vakthållning. Vakthållningen pågår till ca 02.00
Vakthållningen gäller vårt arrenderade vatten enligt fiskekortet och det går främst ut på att vi visar att vi vaktar sjön för att förhindra tjuvfiske.
Idén är att vi skall synas så mycket som möjligt och att informera folk om syftet med vakthållningen. Dessutom ska vi iaktta det som sker runt sjön och om något upptäcks eller händer ska detta rapporteras till vakthavande funktionär som vidtar lämpliga åtgärder.
Vi går aldrig vakt ensamma! Vem eller vilka du kommer att gå tillsammans med bestäms vid samlingen när vakthållningen startar. Det går naturligtvis utmärkt att ta med familjemedlemmar/vänner om man så vill.
Vakthållningen före och efter de utsatta datumen ombesörjs av tillsyningsmännen och övriga funktionärer men vi välkomnar all hjälp vi kan få av medlemmarna även under andra tider för att hålla tjuvfiskare borta från sjön.

Håll gärna ögonen öppna för det onormala vid promenader runt sjön och rapportera till någon i styrelsen eller tillsyningsmännen. Detta kan handla om tjuvfiske, upphittade båtar, utsläpp eller föroreningar. Du kan alltid ringa vår jourtelefon 070-668 42 15. Om ingen svarar på detta nummer kan du alltid tala in ett meddelande. Ett annat alternativ är att söka någon annan i styrelsen eller tillsyningsmännen. Telefonnummer finns på medlemskortet.

POLISÄRENDEN
Upphittade misstänkt stulna båtar eller bilar, annan misstänkt skadegörelse eller brottslighet skall meddelas till Söderortspolisen 08-114 14. Vid akut händelse ring 112.
Lämplig utrustning vid vaktkvällen:
* Ficklampa med färska batterier
* Mobiltelefon för att kunna kalla på hjälp eller hålla kontakt med de övriga
* Kikare för att lätt upptäcka saker på avstånd
* Båt är ett bra hjälpmedel om man har tillgång till sådan.
* Lång pinne eller käpp med spik eller krok i ena änden att användas när du letar efter gömda kräftburar.
* Varma kläder eftersom det kan bli kallt och rått framåt kvällen.

 

INFORMATION/FRÅGOR

Frågor rörande kräftfisket och vakthållningen besvaras av ordförande Stefan Håkansson på tfn 070-293 61 41 eller Thomas Järnkrok 070-561 0250. 

 

BÅTAR
Klubben har även 4 båtar vilka kan hyras mot en mindre kostnad. Denna kostnad är 100 kr/kväll. Egen båt får självklart användas vid fisket. Annars sker fiske från land.