PROVFISKE 2019
Den 30 juli gjorde styrelsen ett provfiske i Magelungen. Vi lade ut 40 burar spridda över stora delar av sjön. Vi fick sammanlagt ca
600 kräftor av vilka ca 400 var godkända. Spontant kändes det som att detta var det bästa provfisket på flera år. 

Thomas/ ordförandeNYTT OM FISKEKORT
Efter beslut på årsmötet 2019 har vi infört nya regler och priser.

Årsmötet beslutade att höja medlemsavgiften till 150 kr med omedelbar verkan. Kräftfiskeavgiften är oförändrad på 200 kr. Alltså kostar
det totalt 350 kr att fiska kräftor i år.

Vi har anslutit oss till en internetbaserad fiskekortsförsäljare som heter I-fiske. Skyltar finns uppsatta runt sjön. Att köpa
fiskekort den vägen är ett dyrare alternativ jämfört med att bli medlem såvida du inte bara skall fiska någon enstaka gång.OBS. OGILTIGA FISKEKORT SÄLJS I FARSTA STRAND
Butiken Top 100 Farsta (f.d. videobutiken) har tidigare sålt fiskekort åt oss. På grund av ändrade regler har vi beslutat att inte
samarbeta med dem längre. Tillsyningsman har besökt butiken men de har vägrat att lämna tillbaka de osålda fiskekorten.Frågan kommer
att lösas inom kort men dessa FISKEKORT GÄLLER INTE.Den som har köpt fiskekort där uppmanas att begära pengarna åter då kortet inte
gäller. Nekar butiken gör de sig skyldiga till bedrägeri och kan polisanmälas.RAPPORT OM ÅRETS KRÄFTFISKE 2018
I år fiskade totalt 112 medlemmar kräftor. Den sammanlagda fångsten blev 4870 godkända kräftor samt 1071 små. Det ger ett snitt på ca
44 godkända kräftor och 10 små. Det känns som att fisket var något bättre i år än tidigare år. Detta kan sannolikt bero på den varma
sommaren.

I övrigt jobbar styrelsen nu med att se över de allmänna fiskekortsreglerna då det finns en önskan att likrikta våra regler med t ex
Sportfiskekortet. Vi kommer att presentera ett förslag till årsmötet där vi även kommer att tydliggöra vad som gäller för
familjemedlemmar och då speciellt barn.

Vi jobbar också med att se över vår ekonomi då vi gått minus de senaste åren. Vårt mål är att kunna använda email i större utsträckning
för att minska våra portokostnader vilka är ganska höga. Vi är tacksamma om så många som möjligt kan anmäla sin emailadress till:
thojar59@gmail.com  
Vi kommer även att göra oss av med föreningens jourtelefon. Den används nästan inget och alla styrelsemedlemmar har privata mobiler att
använda. Kontaktuppgifter till alla i styrelsen finns ju också på hemsidan.

Ha en bra höst.