UPPDATERING AV HEMSIDAN

Vi håller för närvarande på med en uppdatering av hemsidan. Den har sett likadan ut i många år och vi vill nu förnya sidan. Sidan
kommer att ligga på samma plats som tidigare så du som medlem behöver inte göra något. Du märker helt enkelt när den nya sidan är i
drift.
Vi hoppas att det skall göra det enklare att hitta information och en del info måste också uppdateras.

Thomas


KRÄFTFISKET 2019

Nu är vi klara med årets kräftfiske och jag kan med glädje rapportera att det varit det bästa året på mycket länge. Totalt var det 95
medlemmar vilka fiskade och resultatet var över all förväntan.

Totalt fångades det 5387 stora kräftor och 2631 små kräftor. Det ger ett snitt på 57 resp 27 kräftor. De små har kastats i där de har
fångats. 

Att årets fiske blev så bra är kul men vi vet inte riktigt varför det blev så. Kanske förra årets extremt varma väder har bidragit. En
annan bidragande orsak är att vi inte är lika många som fiskar nu. Fram till fiskestoppet för några år sedan var det normalt att 300
medlemmar fiskade. De senaste åren har det varit ca 100. Genom detta blir ju uttaget ur sjön mindre vilket så klart har gynnat
tillväxten. Vi har också haft en bättre tillsyn i år eftersom vi utbildat två nya tillsyningsmän. 

Thomas.

PROVFISKE 2019
Den 30 juli gjorde styrelsen ett provfiske i Magelungen. Vi lade ut 40 burar spridda över stora delar av sjön. Vi fick sammanlagt ca
600 kräftor av vilka ca 400 var godkända. Spontant kändes det som att detta var det bästa provfisket på flera år. 

Thomas/ ordförandeNYTT OM FISKEKORT
Efter beslut på årsmötet 2019 har vi infört nya regler och priser.

Årsmötet beslutade att höja medlemsavgiften till 150 kr med omedelbar verkan. Kräftfiskeavgiften är oförändrad på 200 kr. Alltså kostar
det totalt 350 kr att fiska kräftor i år.

Vi har anslutit oss till en internetbaserad fiskekortsförsäljare som heter I-fiske. Skyltar finns uppsatta runt sjön. Att köpa
fiskekort den vägen är ett dyrare alternativ jämfört med att bli medlem såvida du inte bara skall fiska någon enstaka gång.OBS. OGILTIGA FISKEKORT SÄLJS I FARSTA STRAND
Butiken Top 100 Farsta (f.d. videobutiken) har tidigare sålt fiskekort åt oss. På grund av ändrade regler har vi beslutat att inte
samarbeta med dem längre. Tillsyningsman har besökt butiken men de har vägrat att lämna tillbaka de osålda fiskekorten.Frågan kommer
att lösas inom kort men dessa FISKEKORT GÄLLER INTE.Den som har köpt fiskekort där uppmanas att begära pengarna åter då kortet inte
gäller. Nekar butiken gör de sig skyldiga till bedrägeri och kan polisanmälas.RAPPORT OM ÅRETS KRÄFTFISKE 2018
I år fiskade totalt 112 medlemmar kräftor. Den sammanlagda fångsten blev 4870 godkända kräftor samt 1071 små. Det ger ett snitt på ca
44 godkända kräftor och 10 små. Det känns som att fisket var något bättre i år än tidigare år. Detta kan sannolikt bero på den varma
sommaren.

I övrigt jobbar styrelsen nu med att se över de allmänna fiskekortsreglerna då det finns en önskan att likrikta våra regler med t ex
Sportfiskekortet. Vi kommer att presentera ett förslag till årsmötet där vi även kommer att tydliggöra vad som gäller för
familjemedlemmar och då speciellt barn.

Vi jobbar också med att se över vår ekonomi då vi gått minus de senaste åren. Vårt mål är att kunna använda email i större utsträckning
för att minska våra portokostnader vilka är ganska höga. Vi är tacksamma om så många som möjligt kan anmäla sin emailadress till:
thojar59@gmail.com  
Vi kommer även att göra oss av med föreningens jourtelefon. Den används nästan inget och alla styrelsemedlemmar har privata mobiler att
använda. Kontaktuppgifter till alla i styrelsen finns ju också på hemsidan.

Ha en bra höst.